Elektromagnetische velden geen oorzaak van bijensterfte

Elektromagnetische velden zijn niet de oorzaak van bijensterfte, zo blijkt uit onderzoek van entomoloog Tjeerd Blacquière. Dit onderzoek is uitgevoerd door Bijen@wur, een onderdeel van Wageningen UR & Research centrum, en is gefinancierd door ZonMw. Er zijn twee kooien gebouwd, waarvan één een Faraday-kooi is die geen elektromagnetische straling doorlaat en de andere kooi gemaakt is van plastic gaas waarbij de straling wel binnenkomt. In beide kooien zaten 10 bijenvolken die gedurende een bepaalde tijd zijn gevolgd. In Nederland staan inmiddels meer dan 26.000 zendmasten voor mobiele telefonie. Veel mensen vragen zich af of de elektromagnetische straling van deze masten niet gevaarlijk is voor de gezondheid, en of deze straling een rol speelt in de toenemende bijensterfte.

De resultaten van dit onderzoek tonen echter aan dat de elektromagnetische velden van zendmasten geen invloed hebben op de gezondheid van honingbijen en daarom waarschijnlijk ook niet op de gezondheid van mensen. Het onderzoek van Tjeerd Blacquière is een belangrijke stap in het begrijpen van de oorzaken van bijensterfte en het verminderen van angst voor elektromagnetische velden.

Het is alleen wel belangrijk om te blijven onderzoeken naar andere mogelijke oorzaken van bijensterfte, zoals pesticiden, klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. De honingbijen zijn een belangrijke schakel in de ecologie en het is belangrijk om hun welzijn te beschermen.

Daarnaast is het ook handig om te benadrukken dat het onderzoek van Tjeerd Blacquière slechts één van de vele studies is die zijn uitgevoerd om de risico’s van elektromagnetische velden in kaart te brengen. Er is nog veel onderzoek nodig om een completer beeld te krijgen van de mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling op de gezondheid van bijen en mensen. Een andere belangrijke factor die bijdraagt aan bijensterfte is de afname van de biodiversiteit.

Honingbijen hebben namelijk een grote diversiteit aan bloemen nodig om te overleven, en als er minder bloemen zijn, zullen de bijen ook minder kans hebben om te overleven. Dit is een groot probleem in landbouwgebieden waar monoculturen de norm zijn, omdat hierdoor de biodiversiteit afneemt. Ook hier is het belangrijk om te werken aan oplossingen, zoals het introduceren van bloemenrijke randen langs landbouwvelden, om de biodiversiteit te verhogen en zo de bijenpopulatie te ondersteunen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *