Naam auteur: admin

De rol van rectificatie bij het verminderen van duurzaamheidsrisico’s

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in de huidige maatschappij omdat er steeds meer aandacht is voor de gevolgen van menselijk handelen op het milieu en de toekomstige generaties. Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid is het verminderen van duurzaamheidsrisico’s zoals klimaatverandering, afname van biodiversiteit en verlies van natuurlijke hulpbronnen. Rectificatie kan hierbij een belangrijke rol spelen. …

De rol van rectificatie bij het verminderen van duurzaamheidsrisico’s Lees meer »

Elektromagnetische velden geen oorzaak van bijensterfte

Elektromagnetische velden zijn niet de oorzaak van bijensterfte, zo blijkt uit onderzoek van entomoloog Tjeerd Blacquière. Dit onderzoek is uitgevoerd door Bijen@wur, een onderdeel van Wageningen UR & Research centrum, en is gefinancierd door ZonMw. Er zijn twee kooien gebouwd, waarvan één een Faraday-kooi is die geen elektromagnetische straling doorlaat en de andere kooi gemaakt …

Elektromagnetische velden geen oorzaak van bijensterfte Lees meer »