Page content

Warmtepomp loont bij nieuwbouw

In nieuwbouwwoningen is het gebruik van een warmtepomp, in combinatie met zonnepanelen, altijd voordeliger dan gasverwarming, zo blijkt uit een onderzoek door het ingenieursbureau DWA. ‘De combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen komt er gunstiger uit dan ik in eerste instantie had gedacht’, zegt ir. Sanne de Bruin die het onderzoek ‘Kostenvergelijking van de alternatieven voor aardgas in nieuwbouwwoningen’ van DWA in opdracht van netbeheerder Stedin uitvoerde. Opvallend is dat de uitkomst heel robuust is: ook wanneer de bestaande subsidies wegvallen blijft het voordeel bestaan. Op dit moment zit er subsidie op warmtepompen en geldt een salderingsregeling, waarmee zonnestroom gratis kan matchen met het elektriciteitsnet.

De Total Cost of Ownership over 15 jaar voor vier varianten warmtevoorziening in een nieuwbouw tussenwoning

Aannames

Volgens De Bruin logenstraft het onderzoek de gedachte dat bewoners/eigenaars duurder uit zijn wanneer hun nieuwbouwwoning niet op het gasnet is aangesloten. De discussie daarover laaide op toen bekend werd dat de overheid de verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw wil afschaffen (lees: ‘Elk jaar 1 GW aan windenergie erbij’) ‘Ons onderzoek maakt duidelijk dat de bewoner er met een warmtepomp financieel op vooruit gaat.’ Het is dus geen probleem dat bij nieuwbouw de aansluitplicht op aardgas komt te vervallen.

Uiteraard zijn er aannames gedaan: zo stijgt in het onderzoek de gasprijs met 2,5 % per jaar, die van elektriciteit met 2 %. ‘Dat past bij de trend dat de overheid belasting op fossiele brandstoffen gaandeweg wat hoger maakt.’ Wat niet is meegenomen is dat bij grootschalige toepassing de prijs van een warmtepomp – voor de onderzochte typen ligt die tussen de 7.000 en 10.000 euro – zal dalen.

In het onderzoek is uitgegaan van de isolatiewaarde die het bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen voorschrijft, een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,4. Betere isolatie leidt in alle gevallen tot hogere kosten. ‘Nieuwbouwwoningen zijn al goed geïsoleerd. Nog meer isoleren is relatief duur, terwijl de winst aan verdere energiebesparing beperkt is.’

Voor grotere woningen pakt het voordeel van het gebruik van een warmtepomp voordeliger uit dan voor een kleine galerijwoning. ‘Die laatste gebruikt minder energie, dus dan verdient de dure warmtepomp zich minder snel terug.’ Maar ook dan komt een woning met warmtepomp op een vrijwel gelijk kostenniveau als stoken met gas.

Lees verder op deingenieur.nl. Leestijd 2 minuten.

Trefwoorden: warmtepomp, gasloos bouwen, aansluitplicht aardgasnet, zonnepanelen

Comment Section

1 reactie op “Warmtepomp loont bij nieuwbouw


Door CVS warmte op 21 april 2017

Ik wist al een tijdje dat het zo was, maar bedankt voor het delen van de echte cijfers! Johan

Plaats een reactie


*