Page content

De toekomstige stad in India: slimmer met water, afval en vervoer

De Indiase overheid heeft de missie om in de komende vijf jaar honderd smart cities door het hele land tot stand te brengen. Innovaties op het gebied van water, afvalmanagement en mobiliteit moeten de steden leefbaar en bereikbaar houden voor de toenemende bevolking. In 2014 telde India 1.295 miljard mensen, van wie 32 procent in grote steden als Jaipur, Pune en New Delhi woont. De Indiase regering verwacht dat het aantal bewoners in het stedelijke gebied zal toenemen. De vraag is of de steden in de huidige situatie wel over de capaciteit beschikken om deze toename te faciliteren. Om op de voorspelde verstedelijking in te spelen, stelt India $ 7,75 mrd beschikbaar om in de komende vijf jaar honderd ‘slimme steden’ te ontwikkelen. Doel van de zogeheten Smart City Mission is het realiseren van stedelijke infrastructuur die de economische productiviteit en levenskwaliteit van stadsbewoners verbetert. Daarbij kijkt India naar innovatieve oplossingen die het milieu behouden en rampen als gevolg van klimaatverandering tegengaan.

Kansen voor Nederland “Met het opleveren van bijna 200.000 ton afval per dag is New Delhi de meest vervuilende stad ter wereld”, zegt Michiel Bierkens, hoofd van de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in India. “Door deze afvalstromen om te zetten tot nieuwe grondstoffen of energiebronnen als biogas, wordt de milieu-impact in de stad verkleind en blijven gebieden leefbaar voor de groeiende bevolking.” Bierkens ziet dan ook grote kansen voor Nederlandse bedrijven om bij te dragen aan innovaties die Indiase steden tot smart cities transformeren. Met name op het gebied van waterinfrastructuur en afvalverwerking kan India een voorbeeld nemen aan de beschikbare technologie in Nederland. Zo blijkt volgens Greenpeace uit recent onderzoek dat slechts 5 procent van het gewonnen grondwater in India wordt gebruikt als drinkwater. Dat terwijl 10 procent van het water wordt gebruikt voor industriële processen. Vanwege deze praktijken worden 330 miljoen inwoners bedreigd door extreme droogte, stelt de milieuorganisatie.

Slimme waterinfrastructuur De organisatie adviseert India dan ook om de prioriteit te leggen op drinkwatervoorziening en duurzame irrigatiesystemen voor de landbouw. Daarnaast moet India het putten van grondwater voor de watervoorziening zoveel mogelijk vermijden en water hergebruiken, zegt Greenpeace. Om waterinfrastructuur te installeren die deze belangen behartigt, werken Indiase kennisinstellingen samen met het Nederlandse bedrijfsleven. Zo heeft het advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV een tien jaar durende overeenkomst met India gesloten om de Nereda-waterzuiveringstechnologie toe te passen. Deze technologie maakt het mogelijk om afvalwater duurzaam te zuiveren. De technologie werkt met bacteriën die biomassakorrels aanmaken met goede bezinkingseigenschappen. Dit leidt tot een snelle zuivering van water, waardoor de installatie minder ruimte en energie gebruikt dan bestaande waterzuiveringsinstallaties voor dezelfde capaciteit. Lees verder over fietsen en zakendoen in India op duurzaambedrijfsleven.nl. Leestijd 3 minuten.

Trefwoorden: smart cities, India, afval, water, vervoer, klimaatverandering

Comment Section

2 reacties op “De toekomstige stad in India: slimmer met water, afval en vervoer


Door Frans op 18 mei 2016

Beste Michiel,
Misschien als aanvulling op wat we wetwn over water, afval en vervoer onze OPEN BOUWEN benadering van flexibele woningbouw met laagbouw in zeer hoge dichtheid (200 units per ha in de krottewijken) waarbij bewoners zelf een stedelijk casco invullen waarbij lokaal in energie, water en afvalverwerking is voorzien. Hier volgt mijnsummary voor de conferentie Soustainable Housing a.s. November in Porto. De Bijbehorende beelden komen helaas niet door, maar stuur ik nog met het verhaal per mail.

LOW RISE HIGH DENSITY
OPEN BUILDING FOR
AFFORDABLE URBAN HOUSING

Towards places where love can flourish

by ir. Frans van der Werf,
architecture, urban design and consultacy

SUMMARY

A project for all big city extensions in the world. Selfsupporting sustainable longterm urban structure for slum areas with free actions by the users

One third of all city residents, actually more than 1 billion, live on city outskirts in slums. Those people are poor, generally come from the country side and stake out a piece of land to improvise their illegal homes, depriving themselves of basic services and an adequate environment. They try to find work and live on top of each other, in sometimes more than 67 small units per acre (165 per ha. Colombo).

While looking for appropriate answers authorities have tried to replace those improvised settlements by high rise apartments, walk-ups or prefab cottages. This does not work. High rise buildings are much too expensive and alienating for those people, who mostly are originating from the countryside. Cottages and walk-up dwellings are less expensive, but they lower density so much that a high percentage of the people, evicted from slums, would be forced to find other places to settle.

High rise in Colombo Walk up in Colombo Prefab home for Africa

Open Building
As an alternative to those initiatives we want to introduce an ‘Open Building’ upgrading approach within a clearly defined existing area, characterized by:
1. Solid low rise ‘base buildings’ around courtyards and along parking streets, lodging at least the same number of occupants as before. The empty base buildings, with 40 cm thick standardized walls and floors, will be occupied and filled-in by the users: residents, artisans, artists, local cooks, shopkeepers, etc. A whole neighborhood.
2. Half of the roofs of the base buildings will be covered by fertile soil for vegetable gardens. The other half will store rain water and be provided with solar systems, becoming the local source of energy;
3. In some courtyards water might be provided by pumps on solar energy. In other courtyards grey water might be purified by helophyte filters and biodegradable waste could be composted.

Base buildings, streets and courtyards, and roofs with gardens and solar panels

In our vision those simple solid base buildings might have a lifetime of over 200 years, and could be realized by a government through a once-only investment of the usual subsidy per dwelling, or by hiring out the space for minimum rent during the first ten years of occupancy.
A local electricity company might realize, maintain and exploit half of the roofs as solar systems, while the overflow of sun will offer good profit. This profit might also be used towards the supply of local water and for sewage purification, public lighting etc..

The project has a floor area ratio (FAR) of 1, including streets and courtyards . It will house more than 200 units per ha of 45m2 average on three floors and could leave sufficient outdoor space for social life and local traffic. By the long galleries a limited number of stairs and hand-elevators make all floors accessible, also for handicapped people.

Simple solid base buildings

What are the benefits?

1. This project offers to all people a solid roof and basic services free of public charge and independent of public facilitators.
The courtyards as ‘gated communities’ provide a greater safety.
Occupants are offered freedom to define and realize their private homes according to their own taste and means.
Our proposition enables, contrary to high rise buildings, all sorts of small scale commercial and cultural activities on the ground level, as an extension of, or close to the private home.

2. The project will upgrade part of the city by a durable reduced public investment in base buildings, in streets with limited dimensions and in self supporting services.

3. It uses the existing creative energy of the occupants, which will stimulate initiative and responsibility in community life and provides everybody with a more dignifying healthy environment and life.

The aim of the full paper is to introduce the principles and the application of Open Building, illustrated by a possible pilot project up to 1000 units.


Door Michiel op 27 mei 2016

Frans, dank je wel voor je aanvulling. Heb jij er een artikel over in het Nederlands, dan publiceer ik dat ook graag!

Plaats een reactie


*