Page content

Orgaandonatie vanuit de Ziel belicht

Dit al wat ouder artikel van de site wanttoknow is weer heel erg actueel geworden. De teksten die hier deels verwerkt zijn, zijn in 1998 ontvangen door Marieke de Vrij  door middel van bijeenkomsten met de Stichting Bezinning Orgaandonatie, door vragen vanuit het publiek tijdens themabijeenkomsten en lezingen en door interviews. Wie is Marieke de Vrij? Marieke is in staat, door haar helderziende en helderhorende vermogens, licht te werpen op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis.

Inleiding Orgaandonatie/transplantatie

In de mens is een sterke hang gaande tot vernieuwing. Deze vernieuwing wordt menigmaal te eenzijdig beleefd, namelijk vernieuwing van het uiterlijk schoon, de verfraaiing van de eigen identiteit, maar wordt  niet zorgvuldig wezenlijk doorgetrokken naar het eigen zijn. De diepere persoonsbewuste zelf-aanname en zelf-acceptatie kunnen daardoor achterwege blijven. Daarnaast bevinden wij ons hier in de westerse wereld in een cultuur waarin reïncarnatie en het ‘leven na de dood’ geen algemeen geaccepteerd gedachtegoed zijn.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Dit houdt in dat – doordat er collectief, al of niet bewust, veel angst is voor verval – we voortdurend nieuwe technieken ontwikkelen om dit verval te voorkomen. Velen denken namelijk dat verval onomkeerbaar is en op een dieper niveau de eigen identiteit zal aantasten. We durven daarbij onvoldoende ons eigen wezen te accepteren binnen menselijke beperking. Vanuit een meer spiritueel standpunt is dit echter ongegrond; de mens is in wezen niet zijn lichaam maar dát wat hem doet ‘begeesteren’. Hiermee wordt bedoeld zijn innerlijke vonk, zijn geest, die via een zielsafsplitsing geïncarneerd is om een bepaalde spirituele persoonseigen opdracht te vervolmaken hier op aarde. Deze innerlijke vonk overstijgt het aardse leven en evolueert geestelijk bestaanszeker. Er is hier geen sprake van verval, de eigen identiteit blijft gehandhaafd en vervolmaakt zich..!

De angstbeleving voor verval maakt echter dat men steeds nauwkeuriger oplettend wordt in deze tijd hoe men verval kan voorkomen, niet alleen door cosmetische verfraaiing, of door opsmuk van de psyche door niet doorleefd gedrag ten toon te spreiden, maar ook door het vernieuwen van organen die ernstig aan verval onderhevig zijn en daarmee nog onvoldoende levenskracht vrijgeven. Het menslijk hart is niet een of andere 'machine' die slechts bloed rondpompt.. Energetisch blijkt dit volledig in dit artikel te passen..! ('Heart of Light' van Daniel Holman)

De essentie

Ieder orgaan beeldt een complexe specifieke individuele psychologische gesteldheid uit, daarin ligt de neerslag van de complexiteit van jóuw individuele innerlijke levensopdracht, daarin ligt eveneens opgeslagen jóuw opgedane levenservaring. Met andere woorden jouw diepere wezen, jouw zijn, wordt aards onder meer vertolkt en vertaald door verscheidene organen. Elk orgaan bevat andere specifieke herinneringsopslag en kwaliteiten.

Bepaalde organen, mede soms afhankelijk van grootte en complexiteit ook in relatie tot andere organen, zijn veel ‘welsprekender’ in energie-uitdrukking dan andere organen. Bijvoorbeeld het hart wat direct bemiddelend is naar alle organen toe. Alle organen zijn immers primair afhankelijk van het hart.

Organen en datgene waar het orgaan psychologisch voor staat, kunnen door verscheidene levens heen te weinig aandacht gehad hebben. Dat wil zeggen dat er te weinig bewust geaccepteerd contact is geweest tussen de persoon, het orgaan en datgene waar het orgaan psychologisch voor stond. Hierdoor kan het orgaan al in een vroeg stadium zich in meer of mindere mate niet gezond gedragen, met als oproepende kracht om bewustwording te genereren vanuit een diepere zelfacceptatie. Doordat wij op dit moment in een maakbare maatschappij wensen te leven, zijn we bovenmatig genegen om van zaken die niet voldoen, afscheid te nemen zonder te komen tot bewustzijn en aanvaarding over wat ze ons gebracht hebben. We willen ze vervangen door iets ‘nieuws’ zonder de waarde van dat oude geheel te doorgronden.

De vraag is echter wat het ‘nieuwe’ ons wezenlijk te bieden heeft. Door de orgaantransplantatie neemt een ontvanger eigenlijk afscheid van dat wat hij onvoldoende heeft leren beminnen door acceptatie van een innerlijk leerproces. Aan de andere kant wordt een enorm verlangen gewekt naar een gezond orgaan. Dit is eigenlijk ook heel symbolisch: dat wat jou belast wil je overstijgen, zowel op psychologisch als op lichamelijk niveau. Dan zie je de orgaantransplantatie als de kans tot vernieuwing. Niet de doorleving van de oude levensprocessen maar het nieuw gewenste staat  op de voorgrond. Je kunt je voorstellen dat de vitale organen door de hoeveelheid indrukken die er in zijn opgeslagen  zeer essentiële organen zijn. Bij de uitname van je eigen organen om plaats te maken voor de donororganen, ontstaat een gemis van je eigen specifieke herinneringsfrequentie om plaats te maken voor de  herinneringsfrequentie van de donor die aan het donororgaan gekoppeld is..!! Vervolgens krijg je heel veel subtiele overdracht van zielsenergie van die ander in jouw lichaam.

De Organen

Ik zal nu in het kort enige afzonderlijke organen belichten, zowel in hun esoterische functie als in combinatie met transplantatie. Dit is een korte niet volledige versie. Organen hebben onderling een bepaalde verhouding, een codering die weergeeft  hoever ze elkaar ondersteunen. Door donatie worden deze onderlinge verbanden verstoord. Ook zijn zij dragers van onverwerkte herinneringssporen van eerdere levens. Lees verder op wanttoknow.nl. Leestijd 18-20 minuten.

Trefwoorden: orgaandonatie, spirituele wereld, transplantatie, reïncarnatie

Comment Section

0 reacties op “Orgaandonatie vanuit de Ziel belicht

Plaats een reactie


*