Page content

Nederland negeert risico’s van straling

In het Eindhovens Dagblad is een discussie, middels ingezonden brieven, over de mogelijke gevaren van Elektro Magnetische Velden (EMV). Deze discussie is dermate interessant dat ik deze graag in licht aangepaste vorm als blog wil weergeven. 

Dankzij de uitrol van steeds snellere en betere netwerken, eerst GSM, dan UMTS (3G) en nu 4G kunnen we steeds sneller internetten. Het kost wat, maar dat zullen veel mensen er voor overhebben. De keerzijde is dat er veel mensen zijn die niet tegen de elektromagnetische straling van draadloze communicatiemiddelen kunnen. Zij worden er doodziek van. Er zijn niet veel plekken in Nederland waar ze nog kunnen wonen en werken. Er staat een zendmast in de buurt of er is een DECT-telefoon of Wifi waarvan de straling door de muren heen dringt. Mensen die elektrogevoelig zijn kunnen niet naar de supermarkt, de bioscoop, een restaurant of op bezoek bij vrienden. Overal is straling waar ze hoofdpijn, oorpijn, een brandende huid van krijgen. En nog veel meer klachten, die erger worden als ze langer blootgesteld worden aan deze straling. Ook kunnen elektrogevoeligen vaak niet meer tegen elektriciteit. Dan kunnen geen lampen meer aan en leven ze ’s avonds bij kaarslicht.

Leven bij kaarslicht klinkt romantisch, maar wanneer je gedwongen bent daartoe omdat je bij elektrisch licht ziek wordt, is dat wel heel erg beperkend

Leven bij kaarslicht klinkt romantisch, maar wanneer je gedwongen bent daartoe omdat je bij elektrisch licht ziek wordt, is dat wel heel erg beperkend

De overheid gaat af op de Nederlandse Gezondheidsraad, maar die doet alsof deze straling niet schadelijk  is. Er zijn te veel economische belangen mee gemoeid en de telecomindustrie is te machtig. Als je elektrogevoelig bent heb je pech, je wordt op geen enkele manier door de overheid geholpen. Je moet zelf maar uitzoeken waar je kunt wonen en werken.  Arbo-artsen erkennen deze handicap ook niet en dat heeft grote consequenties voor de werknemer.

Deze gevoeligheid wordt wel erkend in onder meer Zweden en Oostenrijk. Ook worden in andere landen maatregelen genomen om de straling te beperken en wordt  er voorlichting gegeven.

In Oostenrijk wed deze folder al in 2008 door de artsen uitgegeven over de risico's van het mobieltje

In Oostenrijk wed deze folder al in 2008 door de artsen uitgegeven over de risico's van het mobieltje

Maar in Nederland wordt in sneltreinvaart 4G uitgerold en daaropvolgend 5G. De mensen die er ziek van worden doen er kennelijk niet toe.

Iemand reageert via een lezersbrief (dd. 7 dec.) dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en dat Nederland toch toelaatbare dosissen heeft waar aan wordt voldaan, dus wat zeuren jullie nu?

Daar reageert dr. Leendert Vriens weer op, hij is natuurkundige, heeft 30 jaar op het Nat. Lab. van Philips gewerkt, is nu webmaster van www.stopumts.nl en lid van de Klankbordgroep EMV en Gezondheid, een overlegorgaan tussen overheid en maatschappelijke organisaties.

De lezer heeft het over een ‘toelaatbare’ dosis, hij bedoelt hier de toelaatbare stralingsintensiteit mee, maar die is in Nederland aanzienlijk hoger dan in veel andere landen. Maar die verschillen kunnen wel een factor 100.000 uitmaken tussen wat in Nederland de norm is en in enkele andere landen.

Hij vindt dat er voor degenen die aan elektrostress lijden maar één weg is, nl. door mee te werken aan onderzoeken. Dergelijke onderzoeken zijn echter allang gedaan. Aan een Nederlands TNO onderzoek uit 2003 en een Zwitsers-Nederlands onderzoek uit 2006 hebben in totaal 200 proefpersonen deelgenomen, iets minder dan de helft van de deelnemers was elektrogevoelig. Tijdens de maximaal 45 minuten durende GSM en UMTS bestralingen zijn 12 deelnemers uitgevallen, enkele met ernstige lichamelijke klachten. De uitvallers  zijn volgens het protocol niet meegeteld en dat resulteerde in een eindconclusie: geen effect gemeten. Naar aanleiding van dit laatste onderzoek zei voormalig staatssecretaris Van Geel (CDA) van Milieu in 2006: 'Uit het Zwitsers onderzoek blijkt ondubbelzinnig dat er geen gevolgen voor de gezondheid van mensen zijn aan te tonen.' Die uitspraak is de basis geweest voor de uitrol van UMTS in Nederland.

Toenmalig staatssecretaris Van Geel meende dat UMTS onschadelijk was op basis van ondeugdelijk Zwitsers onderzoek en dat is het laatste wat de Nederlandse overheid over stralingsrisico's gezegd heeft

Toenmalig staatssecretaris Van Geel meende dat UMTS onschadelijk was op basis van ondeugdelijk Zwitsers onderzoek en dat is het laatste wat de Nederlandse overheid over stralingsrisico's gezegd heeft

Momenteel zijn er in Nederland voor zover bekend enkele honderden personen zo extreem gevoelig voor deze straling en elektromagnetische velden (EMV) dat normaal  leven onmogelijk voor ze is. Zij krijgen geen enkele hulp van de overheid en worden aan hun lot overgelaten. Elektrogevoeligheid is bijvoorbeeld te vergelijken met een pinda allergie, niets aan de hand voor de meesten van ons, maar voor sommige kan één pinda al fataal zijn. Elektrogevoeligheid is echter niet aangeboren, het ontstaat meestal pas na langdurige belasting. Daardoor legt vrijwel niemand het verband tussen de klachten (o.a. slapeloosheid, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, oorpijn) en de straling van zendmasten, DECT telefoon en/of Wifi.

De DECT telefoon en de Wifi zijn 24-uurs stralers die we vrijwillig in huis halen, terwijl ze ons zeer ernstig ziek kunnen maken, op scholen horen ze al helemaal niet thuis

De DECT telefoon en de Wifi zijn 24-uurs stralers die we vrijwillig in huis halen, terwijl ze ons zeer ernstig ziek kunnen maken, op scholen horen ze al helemaal niet thuis

Er zijn wereldwijd meer dan 18.000 wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd over de invloed van EMV op mens, dier en plant en niet door ‘ijdele en eigenzinnige wetenschappers’ zoals de lezer in zijn ingezonden brief stelt. De Zembla uitzending van 1 juni 2012 ‘Ziek van je mobieltje’ laat zien dat 30% van de door de Telecom gefinancierde onderzoeken schadelijke effecten aantonen, maar in 80% van de door onafhankelijke wetenschappers uitgevoerde onderzoeken is er sprake van schadelijkheid.

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft in haar vergadering in Kiev resolutie 1815 (2011) aangenomen waarin werd vastgesteld dat er voldoende bewijs is voor mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden (EMV) voor het milieu en de gezondheid van de mens. In deze tekst stelde de Raad de lidstaten voor maatregelen te nemen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en Wifi-netwerken en werd verzocht om dit soort apparaten op scholen te verbieden.

De resolutie van de Raad van Europa is mede gebaseerd op de conclusies van het ‘Bioinitiative’ rapport, waar 26 wetenschappelijke experts op dit gebied aan deelnamen, en waarbij meer dan 1.500 onderzoeken uit de meest recente wetenschappelijke literatuur werden doorgenomen. Het genoemde rapport stelde dat een revisie nodig is van de mate van blootstelling die toegestaan is en van het overheidsbeleid met betrekking tot de gevolgen van de EMV voor de gezondheid.

De WHO (World Health Organisation) heeft EMV ‘mogelijk kankerverwekkend’ verklaard en daarmee op hetzelfde niveau geplaatst als DDT en uitlaatgassen.

De vergelijking die een andere lezer (lezersbrief 5 dec.) maakt met asbest, roken, alcohol, enz. is wel degelijk van toepassing op EMV. In 1918 wist men bijvoorbeeld al dat asbest kanker kan veroorzaken, maar het gebruik van asbest in Nederland is pas in 1993 verboden. Elke grote industrie heeft lobbyisten in dienst die politici proberen te beïnvloeden om zoveel mogelijk de schadelijke gevolgen van producten, waar veel mee verdiend wordt, te bagatelliseren en te ontkennen. De Telecomindustrie is de grootste van allemaal.

Achteraf kunnen we concluderen dat de bevolking dus door de overheid jarenlang onnodig is blootgesteld aan het asbestgevaar vanwege de belangen van de asbestindustrie. Er is een grote kans dat we over twintig tot dertig jaar hetzelfde kunnen concluderen wat betreft de gevaren van elektromagnetische straling. Dat is de straling van zendmasten, mobiele telefoons en de dect-telefoon, de huistelefoon die ook als hij niet gebruikt wordt 24 uur per dag straalt.

Een lijst met veel voorkomende symptomen met afnemende afstand van de bron

Een lijst met veel voorkomende symptomen met afnemende afstand van de bron

Al in 2010 maakte de bekende Franse professor Belpomme (oncoloog) zich zeer bezorgd over deze straling. In een interview zei hij het volgende: ‘Ik heb 450 patiënten en ik zie elke week 20 nieuwe gevallen, ook kinderen die last hebben van hoofdpijn, aangetast geheugen en concentratieproblemen.  (…) Studies tonen aan dat 10 tot 50% van de bevolking zeer gevoelig zal worden voor EMV in de volgende 25 tot 50 jaar.’

Helaas worden in Nederland alle aanwijzingen voor de schadelijkheid van EMV genegeerd, terwijl in veel andere landen wel maatregelen genomen zijn om de burger te beschermen.

Op www.stopumts.nl  staan honderden verhalen van mensen die elektrogevoelig zijn.

Bron: Eke en Leendert Vriens

Trefwoorden: elektrostress, EMV, stralingsrisico’s, ziek

Comment Section

0 reacties op “Nederland negeert risico’s van straling


Door Charles Claessens op 18 december 2013

Het is jammer dat enkel negatieve aspecten genoemd worden.
Zo wordt er nergens vermeld, dat elektrosensitieven goed in staat blijken hun gevoeligheid voor elektrosmog zodanig te verminderen, dat zij weer in staat zijn een *normaal* leven te leiden.
Men plaatst enkel ervaringsverhalen van personen die te lijden hebben, maar nooit die van personen die hun elektrosensitiviteit overwonnen hebben.
Dat is zo in het kringetje van StopUMTS en StichtingEHS, die enkel prediken *ermee leren leven*, wat niet mogelijk blijkt, en pertinent niets willen weten van het *genezen* van elektrosensitiviteit.


Door Esther van Leeuwen op 14 januari 2014

Beste Charles,

Je reactie kan ik absoluut niet plaatsen. Een goede vriend van mij is hyper-elektrosensitief en daarnaast heeft hij lyme.
Hij is letterlijk ziek en lijdt dag in dag uit. Hij heeft zelfs de euthanasieprocedure in gang gezet. Hij leeft van bijstand en heeft dus nauwelijks geld voor weer dure uitgaven tegen de straling. Vaak lijken bepaalde antistralingsmiddelen even te werken. Maar de werking gaat snel voorbij. En als je zeker weet dat iets echt werkt en blijft werken dan kan er nog geld geleend worden.

Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet op internet. Iedereen zegt de oplossing te hebben maar in de praktijk zijn het lapmiddelen. Hij kan daarnaast nauwelijks de deur uit en is afhankelijk van het openbaar vervoer waar weer Wifi is.

Laat mij weten hoe hij een leefbaar leven kan krijgen en kan genezen van elektrosensitiviteit voordat zijn lichaam het begeeft en voordat hij er zelf uitstapt!

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Esther van Leeuwen


Door charles claessens op 6 februari 2014

Op: ww.milieuziektes.nl staan twee links.
Er wijst er een naar mijn 30 puntenplan en een naar de ClaeSmog.
Voorts staan er op http://www.milieuziektes.nl/Pagina600.html enkele Powerpoint presentaties, die longitudinale golven (Hyperschall) behandelen. Er wordt tevens duidelijk gemaakt hoe men longitudinale golven kan reflecteren.
Ik heb dat hier en bij anderen met groot succes toegepast.
Men *voelt* dat het in de woning veel *rustiger* is.
Met een investering van € 6,20 bij de bouwmarkt heb ik alle leidingen en kabels hier behandeld, en ik heb nog veel over.


Door Marcel van Pinxteren op 9 februari 2014

Het is goed om te horen dat iemand een manier heeft gevonden om EHS te genezen. Het middel past helemaal bij de vermeende oorzaak van de problemen. Hulde!


Door Akça R op 5 maart 2014

Als ex werknemer Erasmus mc Daniel Den Hoed waar ik 3 jaarlang blootgesteld ben aan elektromagnetische straling (magnetron) waarmee ik kankerpatiënten heb behandeld, wil ik graag mijn ervaring hier delen. Kortdurend hoog frequent niet ioniserend straling (elektromagnetische straling) heeft bij mij na ca. 1 jaar begonnen met vermoeidheidsklachten. Daarna werd alleen maar erger tot ik uiteindelijk niet meer geloofde dat het niet gevaarlijk was. Ik begon te klachten, maar kon na 3 jaar niet meer functioneren. Uiteindelijk ben ik ontslagen met als reden dat ik niet in de groep past. Nu achteraf leer ik steeds meer over de schade van langdurig blootstelling aan elektromagnetische golven in mijn geval door een magnetron die op 77 MHz aan mijn lichaam is toegediend. Erasmus mc aansprakelijk gesteld voor mijn gezondheidschade. Ze zeggen dat ze aan de wetgeving hebben voldaan. Het gekke is dat de wetgeving door o.a. Mijn ex werkgever is opgesteld. Hetgeen ICNRP regels die ver boven de schadelijke limieten zijn. Ze reageren niet op de gezondheidsproblemen die ik heb gekregen door mijn werk. Nu heb ik lichamelijk onverklaarbare klachten; spanningen, pijn, branderig tintelend gevoel, angst voor kanker, spastisch colon, prikkelbaarheid, zeer kwetsbaar gevoel, ontgeremd intimiderend gedrag, etc etc...
Destijds klacht bij Arbo maar leverde niets meer op dan dat werkgever voldoet aan de wet en richtlijnen. Ik heb dus dringend hulp nodig van een deskundige om een schadeclaim op te eisen van Erasmus mc voor mijn gezondheidsproblemen na 3 jaar langdurig blootgesteld te zijn aan elektromagnetische straling. Mijn email is Ramazan.akca@gmail.com

Plaats een reactie


*