Page content

Hybride bedrijven

Een hybride onderneming is een bedrijf dat zowel een financieel als een maatschappelijk doel nastreeft. Het zijn er steeds meer. Zoveel zelfs dat van een ‘hybridiseringsbeweging’ sprake is. MVO Experts bevestigen dit in de jongste enquête, georganiseerd door het Impact Centre Erasmus. Er zijn nu al meer bedrijven die vallen in de groep ‘do good’ dan in de groep ‘doing no harm’.

Financieel gedreven ondernemingen – meestal grote beursgenoteerde ondernemingen – erkennen steeds meer het belang van maatschappelijke waarde creatie. Het is positief voor hun geloofwaardigheid en lange termijn continuïteit. Maatschappelijk gedreven organisaties zien op hun beurt het belang van geld en een gezonde financiële situatie in als voorwaarde voor het maximeren van hun maatschappelijke impact. Een meer hybride organisatievorm heeft daarnaast ook altijd bestaan. Bekendste voorbeelden zijn familieondernemingen en coöperaties. Hun winsten worden immers aangewend voor een sociaal en economisch groepsbelang: de familie of de leden.

Traditionele bedrijven

Traditionele bedrijven zijn zich bewust van de mondiale uitdagingen en de potentiële effecten daarvan op hun bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn tekort aan water, uitputting van grondstoffen, bodemontwaarding en ongevallen door slechte arbeidsomstandigheden.

Activiteiten die worden ondernomen om deze negatieve effecten te verminderen worden geschaard onder de vlag van duurzaamheid of MVO. Het wordt steeds drukker in het maatschappelijke midden, met organisaties die zich in de richting van een sociale onderneming bewegen. Onderweg lopen de organisaties tegen heel wat vragen en blokkades op. In het bereiken van hun doelen worden zowel impact first ondernemingen als finance first ondernemingen vaak belemmerd door een gebrek aan kennis over de bedrijfskundige en economische uitdagingen waar ze tegenaan lopen én de oplossingen hiervoor. Er is daarnaast ook nog weinig duidelijkheid over de daadwerkelijke maatschappelijke impact van ondernemingen. Het is voor ondernemers nodig om inzicht te hebben aan welke knoppen ze kunnen draaien om succesvol, in maatschappelijke en financiële zin, te zijn. Hoe geven bedrijven invulling aan deze trend en welke ambities zijn er geformuleerd?

Sociaal ondernemerschap

Het Impact Centre Erasmus, Rotterdam School of Management en Social Enterprise.nl voeren een grootschalig academisch onderzoek uit naar sociaal ondernemerschap en de hybridiseringsbeweging*. De resultaten zullen in de winter 2017 beschikbaar zijn. Het Impact Centre Erasmus heeft in de laatste enquête een aantal eerste theoretische concepten en bevindingen voorgelegd aan de meer dan 500 MVO professionals van het MVO Expertpanel. De eerste resultaten bevestigen de trend. Van de organisaties waar de MVO experts die de vragenlijst hebben ingevuld werken, zijn 42 procent financieel gedreven, 9 procent maatschappelijk gedreven en 9 procent een familiebedrijf of een coöperatie. Interessant is om te zien dat 31 procent van deze bedrijven volledig een maatschappelijk doel nastreeft. Dit onderbouwt de gesignaleerde trend richting hybridisering waarin ook maatschappelijk gedreven organisaties oog hebben voor financiële doelstellingen. Slechts 6 procent van de organisaties streven geen maatschappelijke doelstellingen na. Ook de financieel gedreven bedrijven richten zich op maatschappelijke doelstellingen. De gemiddelde score is 3.94 op een schaal van 1 (helemaal geen maatschappelijke doelstellingen) tot 5 (volledig gericht op maat- schappelijke doelstellingen). Bij 87 procent van de organisaties zijn de maatschappelijke doelstellingen opgenomen in de missie van de organisatie, in 13 procent is dit niet het geval.

De motivatie van de ondernemer geeft aan waarom hij maatschappelijke doelstellingen nastreeft. Motivatie kan intrinsiek, extrinsiek of gemengd zijn. Intrinsieke motivatie komt vanuit de ondernemer zelf. Dit is vaak gedreven vanuit een interesse of plezier gekoppeld aan de taak of ambitie omdat het persoonlijk geluk of beloning oplevert. Intrinsieke motivatie is gelinkt aan passie, ambitie en persoonlijke ontwikkeling. Extrinsieke motivatie komt vanuit externe invloeden, zoals beloningen en boetes. Deze invloeden hebben een effect op het gedrag van de ondernemer en leidt tot een houding en aanpak van de ondernemer die niet op basis van de intrinsieke motivatie tot stand zou zijn gekomen. 68 Procent van de MVO experts zeggen dat de motivatie voor maatschappelijke doelstellingen in hun organisatie met name intrinsiek is, 10 procent is met name extrinsiek gedreven en 22 procent heeft gemengde motieven.

Ook hebben we gevraagd of de bedrijven de afgelopen vijf jaar meer aandacht hebben gekregen voor milieu- en sociale doelstellingen. 77 Procent geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Een trend die zich de laatste jaren heeft gemanifesteerd is de shift van ‘doing-no-harm’ naar ‘doing-good’ (zie ook het MVO trendrapport 2017 van MVO Nederland).

Lees verder op p-plus.nl. Leestijd 7 minuten.

Trefwoorden: MVO, hybride bedrijven, maatschappelijke doelstellingen

Comment Section

1 reactie op “Hybride bedrijven


Door SI Installatiebureau op 30 mei 2017

Momenteel bezig mijn bedrijf te herstructureren, bedankt voor deze info.. Groet Henry – SI Installatiebureau

Plaats een reactie


*