Page content

Einde aan (werk) stress

Stress is op dit moment de grootste veroorzaker van (mentaal) ziekteverzuim in onze maatschappij. We weten dat omdat organisaties verzuimcijfers bijhouden en verzekeraars onze privébezoeken aan huisartsen en andere zorgprofessionals. Tel daar nog bij op de keren dat we (school)ziek, zwak of misselijk thuis op de bank zitten en het is duidelijk dat het tijd wordt om stress eens serieus aan te gaan pakken.

Factoren die stress veroorzaken Toegegeven, er is natuurlijk al jaren aandacht voor de stress problematiek, vooral vanuit het Haagse. De cijfers laten echter zien dat er de laatste jaren geen noemenswaardige verbeteringen plaats vinden. De huidige aanpak lijkt goed beschouwd weer een voorbeeld van symptoombestrijding en dat werkt niet! Het wordt tijd dat we vanuit een veel groter perspectief in kaart gaan brengen wat ten grondslag ligt aan stress en ‘maatschappelijk lijden’. In onderstaande opsomming heeft Onno Nieveen een overzicht gemaakt van alle stressfactoren die een rol spelen in ons leven. Ze zijn onderverdeeld in 2 categorieën.

Categorie I betreft stress waar we ons min of meer van bewust zijn:

  • fysieke stress (geweld, te kort aan slaap en beweging)
  • emotionele stress (scheiding, overlijden, opvoeding)
  • psychologische stress (agendadruk, prestatie/inkomensdruk, slecht zelfbeeld, reclames)
  • seksuele stress (verkrachting, misbruik)
  • ziekte stress (chronische of zeer ernstige ziekte)
  • sociale stress (pesten, eenzaamheid, ontbreken sociale context)

categorie II bevat factoren die ons onbewust stress bezorgen:

  • voedingsstress (ongezond eten en drinken)
  • drugs en toxiciteit stress (vaccinaties, medicijnen, alcohol, tabak)
  • milieu-stress (milieu toxines, radioactiviteit, EM straling, fijn stof)
  • geschiedenis of epigenetische stress (wereldoorlogen, repressie, hongersnood, genocide)

Als we bovenstaande lijstje tot ons laten doordringen kunnen we niet anders dan concluderen dat de aanpak van stress in onze maatschappij hopeloos te kort schiet. De aanbevelingen om stress te reduceren zijn slechts op enkele stressfactoren gericht, zoals fysieke en psychologische stress. We kennen allemaal de postbus 51 tips om regelmatig te bewegen / sporten, tijd voor jezelf te nemen, gezond (…) te eten & drinken en een bmi tussen 20-25 aan te houden. Maar dan hebben we het zo ongeveer wel gehad. De andere 8 factoren blijven onbelicht. Ontoereikend dus!

Maar ‘Wat dan wel? De enige mogelijkheid om dit stressmonster aan te pakken, is ons te focussen op de interne stressreceptoren in ons menselijk systeem. De buitenwereld kunnen we niet of zeer moeilijk controleren, de binnenwereld veel gemakkelijker. Als ik stressreceptor zeg bedoel ik eigenlijk het deel in ons menselijk systeem dat zorgt voor stressreacties en dan heb ik over het reptielen– of instinctieve brein. Als dit deel van het brein optimaal functioneert zullen de uiterlijke omstandigheden slechts kortdurende stressreacties oproepen en zullen mensen in staat zijn een duurzaam ontspannen leven te leiden, ongeacht die uiterlijke omstandigheden. Onderzoek concludeert: “5 minuten luisteren naar speciale PPD mp3’s verhoogt de innerlijke rust aanzienlijk”. Dat klinkt als Utopia, of toch niet? Lees verder op nooitmeerstress.nl. Leestijd 3,5 minuten.

Trefwoorden: stress, ziekteverzuim, reptielen brein

Comment Section

0 reacties op “Einde aan (werk) stress

Plaats een reactie


*