Page content

7 Inspirerende lessen van Confucius

Wie heeft zich niet ooit (al dan niet vertwijfeld) de vraag gesteld: wat is de zin van alles? Van het leven? Waar komen we vandaan en waar gaan we heen? Grote filosofen gingen ons voor met dezelfde soort vragen en probeerden ons een leidraad te geven in het bij tijd en wijle chaotische universum. Hoewel de Westerse cultuur een groot voorbeeld neemt aan Plato, Aristoteles, Locke en Kant, biedt de Oosterse filosofie ook een interessante benadering met het oplossen van deze vragen. De meest bekende denker en filosoof uit het oude China was uiteraard Confucius. Zijn familie bestond oorspronkelijk uit grootgrondbezitters, tot zijn overgrootvader vanwege politieke omstandigheden moest vluchten naar een ander deel van het land. Het vermogen verdampte en Confucius moest onder andere met het hoeden van vee in zijn bestaan voorzien. Daarnaast was hij privéleraar, waarbij hij het ook als zijn taak zag de mensen te inspireren tot het goede en de teloorgang van de zeden tegen te gaan. Uiteindelijk had hij 3000 studenten.

Hoewel Confucius regelmatig met een schare studenten door de verschillende staten trok en ze meestal goed werden ontvangen, waren maar weinig mensen in de tijd echt ontvankelijk voor zijn morele adviezen. Het waren vooral zijn studenten die na zijn dood een belangrijke rol vervulden in de verspreiding van zijn gedachtengoed. Confucius is niet meer weg te denken uit de filosofische beschouwing. We zetten daarom ter inspiratie een aantal interessante lessen van hem op een rij:

“Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je maar niet stopt.”

Raak niet ontmoedigd als je nog niet op het punt bent waar je wil zijn. Het gaat erom dat je ernaar toe werkt en vooruit blijft bewegen.

“Wat je ook doet, doe het met heel je hart.”

Wanneer je alles doet met hart en ziel, kun je met je geest bergen verzetten.

“Onze grootste glorie zit niet in dat we nooit vallen, maar in dat we opstaan nadat we gevallen zijn.”

Het maakt niet uit hoeveel tegenslagen je hebt, het gaat erom hoe je hier mee omgaat. Ook wel, what doesn’t kill you makes you stronger.

“De vakman die zijn werk wil perfectioneren, moet eerst zijn gereedschap slijpen.”

Om iets te bereiken moet je meestal hard werken. Maar om je energie goed te besteden is het van belang dat je je goed voorbereid en rust neemt. Denk ook aan het verhaal van de timmerman die bomen aan het zagen was is het bos. Het ging langzaam want zijn zaag was bot. Toen een wandelaar hem erop wees dat hij beter zijn zaag eerst kon slijpen, antwoordde de timmerman: ‘daar heb ik geen tijd voor.’

”Onrechtvaardig behandeld worden is niets, tenzij je er voortdurend bij stil staat.”

Laat acties van anderen jouw dag niet ruïneren en laat negativiteit niet toe in je gedachtes. Leer om te vergeven en ga door met de belangrijke dingen die er in he leven echt toe doen. Lees verder op paradijsvogelmagazine.nl. Leestijd 2-3 minuten.

Trefwoorden: Confucius, filosofie, inspirerende lessen, morele adviezen

Comment Section

0 reacties op “7 Inspirerende lessen van Confucius

Plaats een reactie


*