Page content

2013 crisis? Misschien wel het beste jaar ooit!

Met de aanhoudende crisis, de oorlogen in Syrië en Afrika, het heftige natuurgeweld van het afgelopen jaar en de discussies rondom racisme was 2013 natuurlijk een akelig jaar. Maar kijk ook eens naar wat we wel hebben bereikt. Hoe lang we leven, hoe gelukkig en vrij we zijn – dan is er maar één conclusie: we hebben het nog nooit zo goed gehad, misschien was 2013 wel het beste jaar ooit. 

We kunnen van alles vertellen over 2013. Dat het een akelig jaar was in Nederland vanwege de aanhoudende crisis en het opborrelende racisme rondom Zwarte Piet. Dat het over de grens niet veel beter was: denk aan de afluisterschandalen van de NSA of de oorlogen in Syrië en Afrika, over de onlusten in Egypte en Turkije. Meer dan 10 miljoen mensen in de Filippijnen werden getroffen door een tyfoon. Ze hebben natuurlijk gelijk: 2013 was heel akelig.

Tyfoon teistert de Filipijnen

Tyfoon teistert de Filipijnen

Maar kijk ook eens naar de dingen die in belangrijke mate bepalen of we een goed leven hebben – hoe lang we leven, hoe gelukkig en vrij we zijn – dan is er maar één conclusie: we hebben het nog nooit zo goed gehad. ThinkProgress, een Amerikaanse blog, zette 5 positieve historische trends op een rij.

1. We leven langer. Kinderen sterven minder jong

Elk jaar weer stijgt de levensverwachting van pasgeborenen. Dat geldt voor alle landen en alle inkomensgroepen. In de jaren vijftig was de gemiddelde levensverwachting in de wereld 47 jaar. In 2011 was dat gestegen tot 70 jaar, ofwel een stijging van 50 procent. Tussen 1990 en 2010 is het percentage kinderen dat voor hun vijfde jaar stierf, bijna gehalveerd, dus ouders hoeven steeds minder vaak door het verdriet hun kind te moeten begraven.

Het aantal doden door tuberculose is gehalveerd, het aantal doden door de mazelen is gedaald met ruim 70 procent. Zelfs het aantal doden door aan hiv en aids-gerelateerde ziekten is sinds 2005 met bijna een kwart afgenomen. ThinkProgress concludeert: ‘We winnen de strijd tegen de dood’.

We worden steeds ouder en blijven langer gezond

We worden steeds ouder en blijven langer gezond

2. Minder mensen leven in extreme armoede. We worden gelukkiger

In 2010 waren er 721 miljoen mensen minder die in extreme armoede (1,25 dollar per dag) leefden, ten opzichte van 1981. In procenten van de wereldbevolking was dat een daling van 40 naar 14 procent, berekende een recente studie van de Wereldbank. Armoede daalt in alle landen, in alle inkomensgroepen. Zelfs in de armste landen ter wereld is het percentage van mensen in extreme armoede in de afgelopen drie decennia gedaald van 63 naar 44.

Overzicht van landen waar de grootste armoede heerst

Overzicht van landen waar de grootste armoede heerst

Ook de middenklasse doet het beter. Daar stijgt de toegang tot producten die het leven gemakkelijker, veiliger en zorgelozer maken. Alles van televisies tot koelkasten – die nog niet zo lang geleden golden als onbereikbare luxegoederen – zijn betaalbaar geworden. En dat zie je terug in cijfers over hoe gelukkig we ons voelen. We kijken er hier in het rijke Westen misschien een beetje op neer, maar voor nog heel mensen op de wereld geldt dat economische groei leidt tot materiële vooruitgang die het leven aanmerkelijk leuker maakt.

Gelukkig neemt de armoede in de wereld fors af

Gelukkig neemt de armoede in de wereld fors af

3. Er zijn minder oorlogen met minder doden. De wereld wordt vrijer

De wereld wordt steeds vreedzamer. Het aantal doden door oorlogen tussen landen of burgeroorlogen per 100 duizend wereldbewoners is in de laatste decennia dramatisch gekelderd: van bijna 300 tijdens de Tweede Wereldoorlog, tot bijna 30 tijdens de Koreaanse Oorlog, tot ergens net boven de 10 tijdens de Vietnamoorlog, tot beneden 10 in de jaren zeventig en tachtig, tot minder dan 1 in de 21ste eeuw. Er zijn weliswaar meer burgeroorlogen – zoals nu die in Syrië en Zuid-Sudan – dan oorlogen tússen landen, maar de eerste vergen aanmerkelijk minder doden.

Een belangrijke reden voor deze trend naar vrede is de verspreiding van democratie. Vlak na 1945 waren er maar een handvol democratieën. Tegen het einde van de Koude Oorlog was ongeveer 40 procent van alle landen ter wereld een democratie geworden. Vandaag is dat meer dan 60. Een vrijere wereld is ook veiliger.

Het aantal oorlogen wordt minder, helaas nog onvoldoende

Het aantal oorlogen wordt minder, helaas nog onvoldoende

4. Geweld en criminaliteit nemen af

Criminaliteit neemt ook af, zowel tussen burgers als vanuit de overheid. Slavernij is bijna uitgebannen. Marteling gaat ook die kant op. Er is met name in ontwikkelde landen sprake van een enorme afname van het aantal moorden, overvallen en autodiefstallen.

Hoewel moord even een opleving kende na een historisch dal tussen de jaren zeventig en negentig – waarmee een dalende lijn vanaf eind negentiende eeuw tijdelijk werd gekeerd – is het aantal moorden deze eeuw weer verder gedaald. In 2001 werden er 557 duizend mensen vermoord. Zeven jaar later was dat 289 duizend. Sindsdien is het moordcijfer gedaald in driekwart van alle landen.

Criminaliteit neemt af

Criminaliteit neemt af

5. Er is minder racisme, seksisme, homofobie en andere discriminatie

Nog geen 150 jaar geleden werden Afro-Amerikanen gevangen gehouden, joden werden in Europa routinematig uitgemoord in de stedelijke getto’s, vrouwen mochten niet buitenhuis werken, homo’s waren onzichtbaar. Dat is allemaal veranderd. Sterker, de steun voor rassenintegratie en gelijke behandeling is een ideaal dat steeds breder wordt gedragen. In 2011 gaf 91 procent van de ondervraagden, afkomstig uit 21 landen, aan dat gelijke behandeling van mensen belangrijk voor hen was.

Het blijft niet bij woorden. Rassenhaat is zelden nog een motief bij een moord.  Tussen 1995 en 2011 is er een daling van 20 procent in ‘observeerbare’ ongelijkheid tussen seksen, aldus een rapport van de Verenigde Naties. Cijfers van het IMF laten wereldwijd een consequente daling zien van inkomensongelijkheid tussen seksen, alsook arbeidsparticipatie en onderwijsniveau. Tien jaar geleden bestond het homohuwelijk niet in de Verenigde Staten; inmiddels woont 38 procent van de Amerikanen in een staat waarin een huwelijk tussen homo’s of lesbiennes is toegestaan. Opinieonderzoeken laten in afgelopen jaar een voortdurende stijging zien van acceptatie van homoseksualiteit, met name onder jongeren.

Minder discriminatie in de wereld, hoewel soms een terugslag te merken is

Minder discriminatie in de wereld, hoewel soms een terugslag te merken is

Dit alles betekent niet dat de wereld perfect is. Er is nog steeds veel armoede in de wereld. En geweld. En ziekte. En discriminatie. Het betekent ook niet dat we niets meer hoeven doen. Integendeel, we kunnen ons gesterkt voelen dat er veel positieve trends zijn waarop we verder kunnen aanhaken. Dat is, volgens ThinkProgress, wellicht een betere, effectievere manier om te werken aan vooruitgang dan een klaagzang over wat er mis is in de wereld. Daar worden we al telkens mee geconfronteerd. Een confrontatie met het goede nieuws brengt de nodige balans.

En reden waarom het met de mensheid steeds beter gaat? ‘Omdat mensen hebben besloten om de wereld een steeds betere plek te maken’, meent ThinkProgress.

Bron: ODE en ThinkProgress

Trefwoorden: armoede, oorlog, geluk, crisis, langer leven

Comment Section

0 reacties op “2013 crisis? Misschien wel het beste jaar ooit!

Plaats een reactie


*